Kopališki red

V skladu s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur.l. RS, št. 39/11), Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU – UPB1, Ur.l. RS, št. 42/2007 in 9/2011), Pravilnikom o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Ur.l. RS, št. 88/2003 in 84/2007) ter Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami (Ur.l. RS, št. 88/2003 in 56/2006),
po pooblastilu CEZAM-a, Trg vstaje 3, 2342 Ruše,
(v nadaljnjem besedilu najemnik – upravljalec),
sprejema v.d. direktorja CEZAM-a  Vesna Glavendekić
za Bazenski kompleks s pripadajočimi prostori v Športnem parku Ruše,
naslednji

 SPREMENJEN KOPALIŠKI  RED –  ČISTOPIS KOPALIŠKEGA REDA NA DAN 1.10.2012
Bazenskega kompleksa s pripadajočimi prostori v Športnem parku Ruše
(v nadaljnjem besedilu bazenski kompleks)

I . UVOD

I. / 1 .člen

S Kopališkim redom upravljalec določa osnovna pravila, po katerih se morajo ravnati obiskovalci bazenskega kompleksa, da bi jim bila zagotovljena varnost in varovanje zdravja. Kopališki red je izobešen na vidnem mestu v recepciji in vsak obiskovalec bazenskega kompleksa se ga obvezuje izvajati. Na željo obiskovalca se mu lahko kopališki red osebno vroči.

II. OSNOVNI PODATKI

II./ 1 .člen

Ime kopališča:             Bazenski kompleks s pripadajočimi prostori v Športnem parku
Ruše,  Šolska 17, 2342 Ruše, Slovenija

Bazenski kompleks je v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami, kombinirano bazensko kopališče.
Celotna površina bazenskega kompleksa, skupaj z zunanjimi površinami ter tlorisom zidanega objekta in funkcionalnimi površinami obsega zemljišče velikosti 5417 m2. Kompleks ima 2868,62 m2  pokritih površin.

II./ 2 .člen

Bazenski kompleks je deljen v 5 tematskih sklopov: rekreacijski bazen in otroški bazen, Wellness center, fitnes center, masaže in kegljišče. Namen razdelitve bazenskega kompleksa po tematskih sklopih je, da obiskovalci obiščejo tisti del kompleksa, ki je primeren glede na njihove želje in pričakovanja, telesno ter zdravstveno pripravljenost. Podrobno predstavitev celotnega kompleksa lahko obiskovalci dobijo v pisnih predstavitvenih brošurah na recepciji kompleksa oz. na spletu www.sportniparkruse.si.

II./ 3. člen

V bazenskem kompleksu sta 2 bazena: 1 rekreacijski (25x17m) in 1 otroški bazen (8x3m). Ob bazenih so nameščeni kopališki znaki, ki so jih obiskovalci dolžni upoštevati. V primeru, da obiskovalci želijo še dodatne informacije ali obvestila lahko te dobijo od zaposlenih v kompleksu.
V primeru nespoštovanja ali kršenja kopaliških znakov in tega reda, so obiskovalci odgovorni za morebitne posledice.

II. / 4. člen

Bazena sta prirejena za neplavalce (globina vode: veliki bazen od 0,90m do 1,35m, mali bazen od 0,40m do 0,60m), razen del, kjer globina vode doseže 2,0 m in je namenjen samo za plavalce.

III. OPIS POSAMEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV

III./ 1. člen

Bazenski kompleks ima 5 tematskih sklopov: rekreacijski bazen in otroški bazen, wellness center, fitnes center, masaže in kegljišče.

III./ 2. člen

Rekreacijski in otroški bazen – pritličje

Rekreacijski  bazen
Vodna površina: 437,5m2.
Globina vode: 90-1,35-2,0 cm.
Temperatura vode: 30 oC.
Posebnosti: bazen z naklonom in podvodnimi lučmi.

Otroški bazen
Vodna površina: 24m2.
Globina vode: 40-60 cm.
Posebnosti: bazen z naklonom in naraščajočo globino vode in podvodnimi lučmi.

III./ 3. člen

Wellness center – 1. nadstropje

Whirlpool – masažni bazen
Globina vode: 90 cm
Temperatura: 35 stopinj C.
Posebnosti: 8 masažnih šob z zračnimi mehurčki, sedišče in podvodne luči.

Velika – mala finska savna
Velika-mala finska savna s temperaturo od 85-95oC, skupne kapacitete 15 oseb, namenjena animacijam, kot so npr. vrtinčenja zraka z dodatki – med, sol, led…

Velika – mala parna  savna
V njej je 450C in 100% vlažnost, skupne kapacitete 15 oseb, namenjena animacijam z eteričnimi olji.

Infra  savna
V infra rdeči savni je posebna tehnologija vira infra rdečega sevanja – z električnim grelci, ki ogrejejo telo in prodrejo v telo do 4 cm pod kožo. Energija v infra rdeči savni deluje globinsko in ogreje naše telo, ker pa je temperatura v infrardeči savni nižja kot v finski je tudi priporočljiva za ljudi s kardiovaskularnimi težavami. Kapaciteta infra savne je 4 osebe.

III./ 4 .člen

Fitnes  center – 1. nadstropje

Fitnes  center
Fitnes je opremljen z več vrst  kardio naprav, trenažerji  in ostalimi napravami za vadbo.

III./ 5  .člen

Masažna soba – 1. nadstropje

Masažna  soba
V masažni sobi stoji masažna miza z masažnimi pripomočki. Izvajamo več različnih vrst masaž.

III / 6. člen

Kegljišče – klet

Kegljišče

Kegljišče je 4 stezno, avtomatizirano in kategorizirano pod oznako 1. a.

 III. / 7. člen

Gostinska  dejavnost – pritličje

Bazen  bar
Bar ponuja izbiro pijač, napitkov ter manjših prigrizkov. Kapaciteta 62 sedišč.

IV. OBRATOVALNI  ČAS  bazenskega kompleksa        

IV. / 1. člen

Obratovalni  čas  bazenskega kompleksa je deljen na letni in zimski čas obratovanja. Aktualni oz. veljavni obratovalni čas je vedno izobešen na vidnem mestu. Bazenski kompleks obratuje 363 dni v letu. Vodstvo si pridržuje pravico, da v primeru določenih, a v naprej napovedanih dejavnostih zapre posamičen tematski sklop oz. celoten kompleks,  o čemer obiskovalce seznani z napisom na vidnem mestu.

V.  VSTOP IN PRAVILA OBNAŠANJA V ŠPR

V. / 1. člen

VSTOP
Za  vstop v posamezne sklope bazenskega kompleksa je potrebno kupiti ustrezno vstopnico – zapestnico za izbran tematski sklop, po trenutno veljavnem ceniku.

V. / 2. člen

ZAPESTNICE
Ne glede na izbrano storitev oz. izbran tematski sklop prejme obiskovalec na recepciji zapestnico, ki služi za odpiranje in zapiranje garderobnih omaric in prehode med tematskimi sklopi. Obiskovalec lahko izbere katerokoli odprto garderobno omarico (razen, če osebje odredi drugače) in jo zaklene tako, da po zaprtju vrat garderobne omarice na le-te nasloni zapestnico (na jasno označeno mesto na garderobni omarici). Vrata so zaklenjena, ko zasveti zelena luč. V kolikor si obiskovalec ne zapomni številke garderobne omarice, se napoti do t.i. info terminalov (postavljenih v garderobnih predelih), kjer se po stiku zapestnice s terminalom izpiše številka garderobne omarice.

V. / 3. člen

IZGUBA  ZAPESTNICE
Obiskovalec mora  zapestnico in račun za zapestnico hraniti do izstopa  skozi recepcijo in jo je  na zahtevo osebja kopališča  dolžan pokazati. Priporoča se, da se zapestnica nosi na zapestju, saj se s tem zmanjša možnost izgube. V primeru, da obiskovalec na zahtevo osebja  zapestnice in računa zanj ne pokaže, se šteje da vstopnina ni poravnana. V tem primeru je dolžan na recepciji poravnati znesek za izgubljeno zapestnico. Cenik je izobešen v recepciji kompleksa.

V. / 4. člen

PRAVILA OBNAŠANJA V ŠPR
Določbe kopališkega reda so osnova navodilom in odredbam vodstva in zaposlenim v ŠPR pri vzpostavljanju varnosti, reda in čistoče v ŠPR, tako za rekreativno uporabo kot za uporabo pri organiziranih skupinah in treningih.
V bazenskem kompleksu ni dovoljeno: vstop osebam pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, vstop osebam z nalezljivimi kožnimi boleznimi oz. osebam z veneričnimi obolenji, kaditi v prostorih bazenskega kompleksa, imeti neposredne telesne stike, nositi obuvala, razen čistih natikačev, kopati se v kratkih hlačah ali majici, barvanje las, opravljanje kozmetične in lepotilen dejavnosti, potapljati druge kopalce ali jih kako drugače nadlegovati v vodi ali izven nje, vstopati v službene prostore bazenskega kompleksa, ovirati druge obiskovalce pri koriščenju kopaliških uslug, nadlegovati kopališko osebje pri delu, kopanje otrok brez kopalk ali posebnih kopalnih pleničk, voditi živali v kopališče, snemanje in fotografiranje na bazenih in v prostoru s tuši in sanitarijami (razen po predhodnem dovoljenju z vodstvom ŠPR), puščanje koles v notranjih prostorih kopališča, skakanje v vodo, potapljanje, plavanje pod vodo (razen v sklopu organiziranega potapljanja), igranje iger z žogo ali drugimi predmeti v bazenih ali na kopališki ploščadi (razen v sklopu organizirane skupine), tekanje po bazenski ploščadi in drugih površinah, prerivanje, metanje ali suvanje kopalcev v vodo, nadlegovanje oziroma motenje drugih obiskovalcev, vnos steklenih oziroma lomljivih predmetov, prinašanje hrane in pijače v kompleks, uživanje hrane in pijače na bazenski ploščadi, onesnaževanje vodnih in ob bazenskih površin, povzročanje hrupa, drugo, kar osebje označi za nevarno zdravju, varnosti in počutju obiskovalce, otrokom do 15. leta obiskovati wellness brez spremstva staršev.

Obiskovalci z zdravstvenimi težavami morajo o tem obvestiti reševalca iz  vode. Vstop je prepovedan tudi živalim. Osebje kompleksa lahko prepove vstop osebi, ki je kompleks že obiskala in je pri tem kršila kopališki red. Upravljavec si pridržuje pravico izvajati ukrepe, da zagotavlja v celotnem bazenskem kompleksu spoštovanje kopališkega reda.

Osebje bazenskega kompleksa ima pravico:
ugotoviti istovetnost obiskovalca, ki krši določbo predpisov o varstvu pred utopitvami in ga prijaviti pristojnemu inšpekcijskemu organu ali policiji, prepovedati uporabo objektov in naprav obiskovalcu, ki s svojim ravnanjem ogroža lastno varnost ali varnost drugih obiskovalcev, zahtevati, da zapusti kompleks obiskovalec, ki kljub opozorilom kakorkoli ogroža varnost in krši Kopališki red.

Pooblastila kopališkega reševalca:
- daje prvo pomoč obiskovalcem bazenskega kompleksa,
- vzdržuje red v skladu s predpisi in Kopališkim redom,
- odpravlja vzroke, ki bi lahko privedli do nastanka nevarnosti za obiskovalce,
- zahteva, da bazenski kompleks zapusti oseba, ki kljub opozorilom ogroža varnost in krši Kopališki red,
- ugotoviti istovetnost obiskovalca, ki krši določbo predpisov o varstvu pred utopitvami in ga prijaviti pristojnemu inšpekcijskemu organu ali policiji.

Dolžnosti kopališkega reševalca:
neprekinjeno mora opazovati območje, kjer lahko nastane neposredna nevarnost ter v primeru le-te prične takoj z reševanjem,
reševati v vseh primerih, ko je varnost kopalca v vodi ali ob bazenu ogrožena,
dajati prvo medicinsko pomoč pri utapljajočih in vseh drugih poškodbah na kopališču ter poskrbeti za njihovo nadaljnjo medicinsko oskrbo,
za vse poškodbe voditi dnevnih reševalca.

Vodstvo ŠPR ne prevzema odgovornosti za zdravstveno stanje in za morebitne poškodbe gosta, ki bi nastale zaradi neupoštevanje pravil Kopališkega reda.

V./ 7. člen

Vstop otrok do 10. leta starosti je dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnika, ki odgovarja za njihovo varnost. Otroci do 3. leta starosti morajo uporabljati kopalne pleničke.

V./ 8. člen

Oseba, ki pripelje v bazenski kompleks invalidno osebo ali organizirano skupino, je dolžna skrbeti za njihovo varnost ter ob prihodu opozoriti reševalca iz vode na njihovo prisotnost. Na recepciji vodja organizirane skupine izpolni obrazec s katerim potrjuje, da je seznanjen z določili kopališkega reda.

Reševalec iz vode lahko skupini iz prejšnjega odstavka prepove kopanje in uporabo kopaliških naprav, če meni da za njihovo varnost ni dovolj poskrbljeno.

V. / 9. člen

Starejši obiskovalci in funkcionalno ovirane osebe, ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu iz vode, morajo za pomoč prositi reševalca iz vode.

V. / 10. člen

V bazenskem kompleksu je obvezna uporaba kopalk. Izjema je wellness, kjer je uporaba savn dovoljena le obiskovalcem brez kopalk. Prav tako je v wellness–u strogo prepovedana uporaba fotoaparatov, video kamer ter ostalih snemalnih naprav.

V./ 11. člen

Kakršnokoli izvajanje organiziranih aktivnosti na področju bazenskega kompleksa mora biti predhodno dogovorjeno z vodstvom kompleksa. Organizirane aktivnosti se izvajajo na lastno odgovornost.

V. / 12. člen

Po izstopu iz kabin za preoblačenje ni dovoljeno uporabljati obuval, razen čistih plastičnih natikačev. Prehod na kopalno ploščad je dovoljen izključno skozi bazenčke za dezinfekcijo nog. Pred vstopom v bazen je OBVEZNO predhodno tuširanje.

 

VI. HIGIENSKA PRAVILA V BAZENSKEM KOMPLEKSU

VI. / 1. člen

V bazenskem kompleksu je potrebno upoštevati osnovna higienska pravila:
pred vstopom v bazen se je potrebno vedno stuširati, stuširati se je potrebno po vsaki uporabi stranišča, bazen se ne sme uporabljati, če ima oseba drisko ali jo imela v zadnjem tednu pred obiskom bazena, upoštevati je potrebno navodila zdravnika glede uporabe bazena, če ima kakšno obolenje, izogibati se je potrebno požiranju kopalne vode,hrane in pijače se ne vnaša v bazen, v vodo se ne izkašljuje, ne izpihuje iz nosu, ne izpira usta, ne izloča urina in blata, v vodo se ne spušča izbljuvkov in se je ne onesnažuje; če zaposleno osebje opazi takšno dejanje sme stranko opozoriti, otroke se pogosto vodi na stranišče oziroma se jih pelje takoj, ko to želijo oz. na to opozorijo, plenico otrok je potrebno zamenjati takoj, ko je potrebno; temeljito je potrebno umiti zadnjico po iztrebljanju in previjanju ter roke osebe, ki je otroka previjala, majhni otroki naj bodo v majhnem bazenu (na tem bazenskem kompleksu je to bazen šola plavanja) in ves čas pod nadzorom odrasle osebe.

 

VII. DEJAVNOSTI V BAZENSKEM KOMPLEKSU

VII. / 1. člen

V bazenskem kompleksu je v skladu s predpisi, ki veljajo za bazenska kopališča in tem kopališkim redom, dovoljeno kopanje, sončenje, uporabljanje vseh tematskih sklopov in naprav, ki se v njem nahajajo.

Obiskovalec ne sme:
uporabljati kopališke naprave, ki jih glede na svoje znanje plavanja ne more uporabljati brez  nevarnosti za svoje zdravje in življenje,
uporabljati kopališke naprave v nasprotju z podanimi navodili oz. tako, da bi ogrožal druge obiskovalce ali sebe. onesnaževati vodo in druge površine objekta.

Obiskovalci morajo bazene in druge kopališke naprave uporabljati ob upoštevanju svojih sposobnosti, v skladu z navodili za uporabo naprav ter navodili kopališkega osebja.

       VII/ 2. člen.

Bazenski kompleks je pod video nadzorom (razen wellness). Za varnost skrbi zaposleno osebje.

VII./ 3. člen

Dodatni napotki za organizirane skupine:
kadar se bazen uporablja za učenje plavanja, plavalne treninge, izvedbe rojstno dnevnih zabav in drugo organizirano dejavnost, odgovornost za varnost v celoti prevzamejo vodje skupin, ki morajo biti usposobljene za to delo, bazenski kompleks ima pripravljen obrazec – organizirane skupine, ki jo pred vstopom v bazen podpiše vodja skupine in s katero se prevzame polno odgovornost za varnost svojih varovancev in potrjuje usposobljenost vodstva skupine. O načinu organizacije varnosti je vodja skupine dolžan dogovoriti z odgovorno osebo bazenskega kompleksa – reševalcem iz vode, učencem pred začetkov dejavnosti ni dovoljeno biti na bazenski ploščadi oz. v vodi. V vodo gredo lahko šele z dovoljenjem strokovne osebe in v njegovem spremstvu, ko se ura dejavnosti konča mora skupina tako zapustiti bazensko ploščad, bazenska športna in druga oprema ter plavalni rekviziti so udeležencem razpolago le ob prisotnosti odgovorne osebe, udeleženci dejavnosti nas se obvezno oprhajo šele pred vstopom v vodo. Med razlaganjem in vajami na suhem se mokri ali v mokrih kopalkah lahko prehladijo in s tem zmanjšamo možnost poškodb,

po koncu dejavnosti bazensko ploščad zadnja zapusti odgovorna oseba, ki pospremi udeležence v garderobe, jih nadzira pri tuširanju in oblačenju in zadnji zapusti garderobe.

VII. /  4. člen

Vsak obiskovalec je dolžan vzdrževati red in čistočo.

VII. / 5. člen

Vsak zase odgovarja za izgubljene, poškodovane in odtujene osebne predmete in dragocenosti obiskovalcev.

VII./ 6. člen

V primeru nenadne slabosti ali nezgode je potrebno takoj ukrepati. Poklicati je potrebno prvo osebo med osebjem bazenskega kompleksa in takoj poiskati reševalca, da ustrezno ukrepa.

VII. / 7. člen

Obiskovalci obiskujejo bazenski kompleks in uporabljajo vse naprave v njem na lastno odgovornost.

VII. / 8. člen

Obiskovalcem ni dovoljeno vstopati v prostore  sledečih oznak: tehnika, strojnica, čistila, ni prehoda, ni vstopa, gostinsko osebje in prostore, kjer izrecno piše vstop samo za zaposlene.

VII. / 9. člen

Vodstvo bazenskega kompleksa naproša vse obiskovalce, da sporočijo vse morebitne napake, pomanjkljivosti ali okvare, ki jih ugotovijo pri uporabi objektov in naprav. Veseli bomo vseh predlogov, pripomb, kakor tudi pohval, ki bodo pripomogle k izboljšavi kakovosti storitev. Knjiga vtisov se nahaja na recepciji.

VII./ 10. člen

Ta kopališki red velja od 1.10.2012.

VIII./ 11. člen

Kopališki red, ki je preveden tudi v angleški jezik je mogoče dobiti na recepciji bazenskega kompleksa.

English  version of the above stated Swimming –pool order is available on the reception desk.

Ruše, 24.9.2012

CEZAM

(Športni  park  Ruše)

v.d. direktorja
Vesna Glavendekić,dipl.varstv.