KEGLJIŠČE

Na razpolago je 4 stezno avtomatizirano kegljišče, na katerem je možna organizirana ali individualna vadba oz. rekreacija.
Kategorizirana je pod oznako 1 A.
Na kegljišču tekmujejo različna kegljaška društva v različnih tekmovalnih ligah. Kegljišče ima kapaciteto 40 obiskovalcev in 4 kegljače tekmovalce.

dav

kegljisce

kegljisce