Pravila o uporabi kegljišča

1. Vstop na kegljišče je dovoljen samo v čistih športnih copatih za dvoranske športe, ki jih uporabniki v objekt prinesejo s seboj v športni torbi.

2. Aktivnosti na kegljišču uporabniki izvajajo na lastno odgovornost.

3. Uporaba kegljišča je možna le ob plačilu steznine oz. najemnine v skladu z veljavnim cenikom. Za uporabnike avtomate vklopi pristojna oseba ŠPR.

4. Uporabniki svojo garderobo hranijo v garderobnih omaricah. Za garderobo in športno opremo, ki je last uporabnikov, ŠPR ne odgovarja. Po uporabi garderobnih omaric se ključi vrnejo v omarice.

5. Za odpravljanje okvar avtomatike je pristojna izključno pooblaščena oseba. Uporabniki v primeru okvare o tem obvestijo osebo na recepciji, ter vrsto okvare vpišejo v evidenčno knjigo.

6. Uporabniki morajo z napravami in rekviziti ravnati obzirno:

- ni dovoljeno silovito metanje krogel z višine (tako imenovano zabijanje v tla),

- kroglo je potrebno polagati na zaletišču.

7. Vnašanje svoje hrane in pijače na kegljišče, predprostoru za gledalce ter v garderobnih prostorih ni dovoljeno.

8. Prepovedano je vnašanje predmetov, ki bi utegnili povzročiti škodo na inventarju ali ogroziti varnost ljudi in njihovo premoženje.

9. ŠPR oziroma pooblaščeni kegljaški klub vodi tudi evidenco o rekordih kegljišča, ti se priznavajo samo na uradnih tekmovanjih, na katerih je prisoten sodnik z ustrezno licenco.

                                                                                

Rezervacije terminov:

02/673 05 03,    051 624 401 – recepcija